اموزش مدلسازی توپ در نرم افزار کتیا

در این فیلم اموزشی طراحی مدلسازی پیشرفته را در این مثال با افزار کتیا خواهید اموخت

در این مثال ترفنده و نکات بسیاری از کتیا خواهید اموخت در ضمن این مدل تکه تکه است

catia v5 advanced

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

اموزش مدلسازی catia در نرم افزار کتیا
اموزش catia modeling ball
catia فیلم اموزشی کتیا vr5 vr6
اموزش نرم افزار کتیا
اموزش مدلسازی توپ در نرم افزار کتیا
اموزش مدلسازی پیشرفته در نرم افزار کتیا
اموزش مدلسازی حرفه ای در نرم افزار کتیا

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia