افیلم آموزش مدلسازی یک مدل بسیار حرفه ای که با استفاده از ترفندهای مدلسازی پیشرفته نرم افزار کتیا مدلسازی میشود شما به تصاویر دقت کنید خودتان متوجه میشوید

از لحاظ طراحی مهندسی این مدل نکات و ترفندهای عالی دارد catia surface

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

فیلم آموزش مدلسازی پیشرفته یک پروفیل تو هم در نرم افزار کتیا catia
فیلم آموزش مدلسازی پیشرفته یک پروفیل تو هم در نرم افزار کتیا catia
فیلم آموزش مدلسازی پیشرفته یک پروفیل تو هم در نرم افزار کتیا catia
برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia