طراحی کامل بدنه ماشین در نرم افزار کتیا

طراحی خودرو با نرم افزار catia

در این قسمت همانند مثال قبلی تمام قسمت طراحی نمیشود فقط

اصول اسکچ برداری از روی تصویر را به شما می اموزد و روش دوم طراحی

ماشین را به شما می اموزد و تا ابتدای کار طراحی ان پیش میرود

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

فیلم اموزشی طراحی ماشین با نرم افزار کتیا
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی ماشین
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی ماشین
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی ماشین
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia