اموزش مدلسازی این مکانیسم نشان داده شده همراه با مونتاژ و شبیه سازی حرکت باز و بسته شدن این مکانیسم در نرم افزار کتیا

اموزش طراحی مدلسازی مکانیسم زیربا افزار کتیا-catia

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

اموزش نرم افزار کتیا مدل دریچه
اموزش catia modeling open close
catia فیلم اموزشی کتیا vr5 vr6
اموزش نرم افزار کتیا
اموزش مدلسازی شبیه سازی مکانیسم دریچه در نرم افزار کتیا
اموزش مدلسازی پیشرفته در نرم افزار کتیا
اموزش مدلسازی حرفه ای در نرم افزار کتیا
اموزش مدلسازی catia در نرم افزار کتیا
اموزش مدلسازی catia در نرم افزار کتیا

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia