فیلم اموزشی مدلسازی مدل یک چرخدنده ساده در محیط نرم افزار کتیا

مدلسازی این مدل چرخدنده ساده درنرم افزار کتیا بطور کامل اموزش داده میشود

catia surface vr5 vr6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای مدل چرخدنده ساده در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش طراحی مدل چرخدنده با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش طراحی مدل  چرخدنده ساده با نرم افزار کتیا catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia