فیلم اموزشی مدلسازی مدل یک ورق کاری مشکل همراه آموزش نکات طراحی مدلسازی حرفه ای پیشرفته ان در محیط نرم افزار کتیا

مدلسازی این مدل پیشرفته بطور کامل درنرم افزار کتیا صورت میگیرد طوریکه از لحاظ نکات حرفه ای ترفندهای خاص خود را دارد

catia surface v5 v6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای مدل ورقکاری در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش طراحی مدل ورقکاری با نرم افزار کتیا catia
اموزش پیشرفته محیط ورقکاری در نرم افزار catia
اموزش پیشرفته ورقکاری در نرم افزار catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia