فیلم اموزشی مدلسازی مدل توری چند ضلعی در محیط نرم افزار کتیا

مدلسازی این مدل توری چند ضلعی د رنرم افزار کتیا بطور کامل صورت میگیرد

به تصاویر دقت کنید این مدل مشکل است فقط با تسلط بر محیط دستورات کتیا

میتوانید چنین مدلی طراحی کنید

catia surface vr5 vr6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای توری چند ضلعی در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش طراحی مدل توری چند ضلعی با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش طراحی مدل توری چند ضلعی با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش طراحی مدل توری چند ضلعی با نرم افزار کتیا catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia