,

در این فیلم آموزش مدلسازی سینک آشپزخانه ای که مشاهده میکنید بصورت کامل در نرم افزار کتیا برای شما مدل میشود در این فیلم هم نکات بسیار حرفه ای از کتیا و محیط ورقکاری در کتیا برای شما گفته شده است

Genarative sheetmetal design

مدت زمان اموزش این فیلم 31 دقیقه

 

فیلم آموزش مدلسازی سینک آشپزخانه در نرم افزار کتیا-Genarative sheetmetal design
فیلم آموزش مدلسازی سینک آشپزخانه در نرم افزار کتیا-Genarative sheetmetal design
فیلم آموزش مدلسازی سینک آشپزخانه در نرم افزار کتیا-Genarative sheetmetal design
فیلم آموزش مدلسازی سینک آشپزخانه در نرم افزار کتیا-Genarative sheetmetal design
فیلم آموزش مدلسازی سینک آشپزخانه در نرم افزار کتیا-Genarative sheetmetal design

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
فیلم آموزش مدلسازی سینک آشپزخانه در نرم افزار کتیا-Genarative sheetmetal design