فیلم اموزشی مدلسازی سیم یا لوله سیمی شکل تلفن در محیط نرم افزار کتیا

این فیلم اموزشی بطور کامل به مدلسازی این مدل پرداخته درنرم افزار کتیا پرداخته طوریکه از لحاظ نکات حرفه ای ترفندهای خاص خود را دارد

در این فیلم اموزشی از ترفندهای طراحی مدلسازی حرفه ای پیشرفته استفاده شده است

catia surface v5 v6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش پیشرفته مدل سیم کشی در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش طراحی لوله کشی با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش لوله کشی اتصالات با نرم افزار کتیا catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia