آموزش یک مدل حرفه ای از محیط shap درنرم افزار کتیا

این محیط بدون ترسیم اسکچ کار مدلسازی را میشود انجام داد

فیلم های اموزشی تمرینات فوق پیشرفته مدلسازی آموزش نرم افزار کتیا v5

آموزش حرفه ای کاربردی نرم افزار catia

 

آموزش یک مدل حرفه ای از محیط shap درنرم افزار کتیا
آموزش یک مدل حرفه ای از محیط shap درنرم افزار کتیا
آموزش یک مدل حرفه ای از محیط shap درنرم افزار کتیا
آموزش یک مدل حرفه ای از محیط shap درنرم افزار کتیا

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia