فیلم اموزشی مونتاژ مدل یک کمک فنر در محیط نرم افزار کتیا

مونتاژ این مدل پیشرفته درنرم افزار کتیا صورت میگیرد طوریکه از لحاظ نکات حرفه ای ترفندهای خاص خود را دارد

catia surface vr5 vr6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش پیشرفته مونتاژ حرفه ای مدل کمک فنر در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش مونتاژ مدل کمک فنر با نرم افزار کتیا catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia