فیلم اموزشی مدلسازی مدل یک گنبد دیسکی توری شکل محیط نرم افزار کتیا

مدلسازی این مدل با نرم افزار کتیا بصورت کامل انجام میشود

در این محیط کار با دستورات شل و پترن و پلن سازی حرفه ای را روی مدل خواهید اموخت

catia surface vr5 vr6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای مدل یک گنبد دیسکی توری شکل در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش طراحی مدل یک گنبد دیسکی توری شکل با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش مدل یک گنبد دیسکی توری شکل با نرم افزار کتیا catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia