فیلم اموزشی مدلسازی مدل گلدون که ایجاد چنین برجستگی نواری همانند تصویر

روی ان خیلی مشکل است در ضمن بعد از طراحی این مدل حالت رندرینگ آن در کتیا که شبیه فتو 360

در سالیدورک است روی مدل ایجاد میشود که مدل را در یک حالت زمینه واقعی قرار میدهیم همانطور که نشان داده شده است در شکل زیر

این مدل خیلی حرفه ای و پیشرفته بوده و انهم بعلت نوارهای برجسته روی بدنه مدل گلدون میباشد

catia surface vr5 vr6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

فیلم اموزش طراحی مدلسازی یک گلدون در نرم افزار کتیا
فیلم اموزشی مدلسازی مدلی یک گلدون در catia
catia-فیلم اموزشی مدل گلدون در نرم افزار کتیا
catia-فیلم اموزشی مدل گلدون در نرم افزار کتیا

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia