اموزش مدلسازی پیشرفته مدل یک فولود اهنگ در نرم افزار کتیا

اموزش طراحی مدلسازی حرفه ای با نرم افزار کتیا-catia

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

اموزش مدلسازی مدل یک فولود در نرم افزار کتیا-CATIA
catia-اموزش مدلسازی مدل فولود در کتیا
اموزش پیشرفته مدلسازی در نرم افزار کتیا
اموزش حرفه ای نرم افزار Catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia