اموزش پیشرفته مدل یک فنر گرد شکل حلقه بسته در نرم افزار کتیا

این مدل فنر گرد طراحی ان از لحاظ اینکه یک فنر بسته بوده ترفندهای خاص خود دارد

از لحاظ طراحی مهندسی این مدل نکات و ترفندهای عالی دارد catia surface

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

فیلم اموزش طراحی مدل یک فنر گرد با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش  مدل پیشرفته نرم افزار catia
فیلم آموزشی کاربردی نرم افزار catia
آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای در نرم افزار کتیا
آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای در نرم افزار catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia