در این فیلم اموزشی بصورت پیشرفته به طراحی مدلسازی یک مدل دستگیره پرداخته

این مدل با توجه به اینکه دسته هم خم و انحنا داشته و هم در طول خود پیچیده و

چرخش دارد نسبت به سر ان مدل مشکلی میباشد

این مدل خیلی حرفه ای می باشد شما به تصاویر دقت کنید خودتان متوجه میشوید

از لحاظ طراحی مهندسی این مدل نکات و ترفندهای عالی دارد catia surface

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

اموزش پیشرفته مدلسازی دستگیره در نرم افزار کتیا-catia
فیلم اموزش مدلسازی دستگیره در نرم افزار Catia
اموزش کتیا-اموزش حرفه ای مدلسازی پیشرفته
فیلم های اموزشی نرم افزار کتیا-پیشرفته

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia