فیلم اموزشی مدلسازی مدل یک سر دبه با انحنای مشکل در محیط نرم افزار کتیا

مدلسازی این مدل پیشرفته پیچیده میباشد و از لحاظ نکات حرفه ای ترفندهای خاص خود را دارد

catia surface vr5 vr6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای سر دبه با انحنای مشکل در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش طراحی مدل سر دبه با انحنای مشکل با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش مدل پیشرفته سر دبه با انحنای مشکل با نرم افزار catia
فیلم آموزشی کاربردی در کتیاcatia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia