فیلم اموزشی ساخت مدل فن کامپیوتر در محیط نرم افزار کتیا

این فیلم اموزشی بطور کامل مدلسازی فن کامپیوتر را نشان داده درتصویر طوریکه از لحاظ نکات حرفه ای ترفندهای خاص خود را دارد

catia surface v5 v6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

اموزش مدلسازی یپشرفته فن کامپیوتر
اموزش مدلسازی فن کامپیوتر
کتیا فیلم اموزش مدلسازی مدل فن کامپیوتر
فیلم اموزش مدل فن کامپیوتر با نرم افزار کتیا catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia