در این فیلم اموزش نحوه انجام عملیات و اموزش ابر نقاط ابر نقاط را در نرم افزار کتیا

خواهید اموخت که از ابتدا نحوه تنظیمات و اسکن ان نشان داده میشود

کلیک کنید روی تصویر

The cloud points catia

catia surface vr5 vr6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش ابر نقاط در نرم افزار کتیا-catia
آموزش ابر نقاط در نرم افزار کتیا-catia
آموزش ابر نقاط در نرم افزار کتیا-catia
آموزش ابر نقاط در نرم افزار کتیا-catia
آموزش ابر نقاط در نرم افزار کتیا-catia
آموزش ابر نقاط در نرم افزار کتیا-catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia