,

در این فیلم اموزشی مدل چتری که مشاهده

در محیط جنریت شیپ دیزاین براحتی برا ی شما مدل میشود

genarative shap design

برای دیدن توضیحات بیشتر کلیک کنید روی تصویر

مدت زمان اموزش این فیلم 32 دقیقه

 

فیلم آموزش طراحی چتر در نرم افزار کتیا-catia v5r20
فیلم آموزش طراحی چتر در نرم افزار کتیا-catia v5r20
فیلم آموزش طراحی چتر در نرم افزار کتیا-catia v5r20
فیلم آموزش طراحی چتر در نرم افزار کتیا-catia v5r20

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
فیلم آموزش طراحی چتر در نرم افزار کتیا-catia v5r20