اموزش مدلسازی پیشرفته مدلسازی یک بطری انحنادار با نرم افزار catia بسیار مشکل بوده که نمونه ای از طراحی پیشرفته در نرم افزار کتیا میباشد که همه ترفندهای طراحی حرفه ای پیشرفته را دارد

اموزش طراحی پیشرفته مدلسازی یک بطری انحنادار با نرم افزار catia با افزار کتیا

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

اموزش نرم افزار کتیا-مدلسازی حرفه ای پیشرفته CATIA
مدلسازی پیشرفته مدل بطری در نرم افزار کتیا
اموزش پیشرفته نرم افزار کتیامدلسازی بطری
اموزش مدلسازی مدل بطری CATIA
catiaاموزش مدلسازی مدل بطری
اموزش پیشرفته طراحی مدلسازی مدل بطری catia
catia-کتیا فیلم های اموزش پیشرفته حرفه ای نرم افزار کتیا
اموزش حرفه ای نرم افزار کتیا-catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia