در این فیلم آموزش طراحی مدلسازی پیشرفته مدل زیر با نرم افزار کتیا-catia که تماما در محیط shap catia اموزش داده شده است بطور کامل مدل میشود

فیلم های اموزشی تمرینات فوق پیشرفته مدلسازی آموزش نرم افزار کتیا v5

 

 

اموزش طراحی رندر گرفتن در نرم افزار کتیا اموزش طراحی رندر گرفتن در نرم افزار کتیا
اموزش طراحی رندر گرفتن در نرم افزار کتیا

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia