در این فیلم آموزش طراحی مدلسازی پیشرفته و سطح حرفه ای اموزش پیشرفته مدلسازی سر عروسک با نرم افزار کتیا-catia که تماما در محیط shap catia اموزش داده شده است بطور کامل مدل میشود

فیلم های اموزشی تمرینات فوق پیشرفته مدلسازی آموزش نرم افزار کتیا v5

مدت زمان آموزش این فیلم 31 دقیقه

 

اموزش پیشرفته مدلسازی سر عروسک با نرم افزار کتیا-catia
اموزش پیشرفته مدلسازی سر عروسک با نرم افزار کتیا-catia
اموزش پیشرفته مدلسازی سر عروسک با نرم افزار کتیا-catia
اموزش پیشرفته مدلسازی سر عروسک با نرم افزار کتیا-catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia