در این فیلم آموزش طراحی مدلسازی پیشرفته و سطح حرفه ای اموزش داده میشود که با این فیلم اموزشی هر مدلی را از نقش و نگار برجستگی ارم روی مدل را براحتی میتوانید مدل کنید

فیلم های اموزشی تمرینات فوق پیشرفته مدلسازی آموزش نرم افزار کتیا v5

مدت زمان آموزش این فیلم 1 ساعت

 

فیلم آموزش حرفه ای پیشرفته ارم و  با کتیا و ظریف در کتیا
فیلم آموزش حرفه ای پیشرفته ارم و  با کتیا و ظریف در کتیا
فیلم آموزش حرفه ای پیشرفته ارم و  با کتیا و ظریف در کتیا
فیلم آموزش حرفه ای پیشرفته ارم و  با کتیا و ظریف در کتیا

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia