فیلم آموزش طراحی مدلسازی حرفه ای یک مدل مته حفاری دستوراتی که برای این مدل بکار برده شده تماما حرفه ای و در سطح خیلی پیشرفته میباشد

که از روی این مدل در خیلی جاها میتوانید بعتوان الگو استفاده کنید

فیلم های اموزشی تمرینات فوق پیشرفته مدلسازی آموزش نرم افزار کتیا v5

مدت زمان آموزش این فیلم 17 دقیقه

 

آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای توری چند ضلعی در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش طراحی مدل توری چند ضلعی با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش طراحی مدل توری چند ضلعی با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش طراحی مدل توری چند ضلعی با نرم افزار کتیا catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia