فیلم اموزشی مونتاژ و شبیه سازی حرکت چرخدنده در محیط نرم افزار کتیا

در این فیلم اموزشی مونتاژ و شبیه سازی حرکت چرخدنده درنرم افزار کتیا صورت میگیرد طوریکه از لحاظ نکات حرفه ای ترفندهای خاص خود را دارد

catia surface vr5 vr6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای مدل کوزه در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش طراحی مدل کوزه با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش طراحی مدل کوزه با نرم افزار کتیا catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia