فیلم اموزشی مدلسازی یک مدل اچار همراه با شبییه سازی حرکت ان در نرم افزار کتیا

این قسمت اموزش خوبی از شبیه سازی حرکت اچار را در نرم افزار کتیا نشام می دهد

catia surface v5 v6

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

آموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای توری چند ضلعی در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش طراحی مدل توری چند ضلعی با نرم افزار کتیا catia
فیلم اموزش طراحی مدل توری چند ضلعی با نرم افزار کتیا catia

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia