طراحی کامل تمام قسمت خودرو در نرم افزار کتیا

در فیلم اموزش همانطور که از تصاویر ان برای شما قرار داده شده است

تمام قسمت های ماشین از بدنه گرفته لاستیک شیشه ها چراغ ها و اینه

بغل بطور کامل طراحی و در اخر تصویر رندر شده از مدل ماشین طراحی

شده گرفته میشود که ان را تبدیل به یک شکل واقعی میکند

طراحی خودرو با نرم افزار catia

قسمتی از تصاویر فیلم اموزشی در زیر اورده شده است

 

مدلسازی کامل ماشین در نرم افزار کتیا
فیلم اموزش پیشرفته طراحی مدل خودرو در نرم افزار catia
فیلم اموزشی پیشرفته مدل ماشین در نرم افزار Catia
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی ماشین
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی ماشین
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو
catia فیلم اموزش پیشرفته نرم افزار کتیا
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی ماشین
طراحی پیشرفته با نرم افزار catiaمدلسازی خودرو

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار catia